Phil Lesh genopretter fra levertransplantation

Phil Lesh Recovering From Liver Transplant

The Grateful Dead's Phil Lesh er ved at komme sig efter en levertransplantation udført den 17. december på Mayo Clinic i Jacksonville, Florida. Ifølge en erklæring udsendt på bandets officielle websted, rapporterer Leshs læger, at han reagerer godt og burde se en tidlig frigivelse fra hospitalet.

Erklæringen lyder, at selvom Lesh, 58, generelt havde et godt helbred i mange år, opdagede han i 1992, at han på et tidspunkt tidligere var blevet smittet af hepatitis C. Han blev ramt af indre blødninger i september 1998, hvilket førte til for at lette leverskaden.

Det tilføjer, at Lesh oprindeligt holdt tavshed om sin tilstand for at skabe en 'rolig atmosfære for sine børn', men nu har til hensigt at blive en aktiv kampagne i arbejde i forbindelse med hans lidelse og transplantationer generelt. Lesh var tidligere blevet rådgivet af en anden transplantationsmodtager, veteranmusikeren David Crosby.

Imens fortalte mangeårig død publicist Dennis McNally til Associated Press det mensdødens stofbrug i deres storhedstid var veldokumenteret, der er ingen måde at vide, hvad der forårsagede Leshs hepatitis -infektion.